Výstavba

Výstavba a správa pasívnej a aktívnej telekomunikačnej infraštruktúry