Poruchy a prekládky

Diagnostika a odstránenie porúch, realizácia prekládok sietí